Servis i usluge


Uz stručno osoblje, savremene mašine i opremu, u našem servisu možete izvršiti:

kompletnu mašinsku obradu:

- kompletnu kompjutersku dijagnostiku vozila,
- hilznovanje bloka motora,
- razbušivanje bloka motora,
- egaliziranje radilice,
- kompletna obrada i ravnanje glave motora,
- trnovanje male i brušenje velike pesnice motora,
- trnovanje blokova motora,
- montiranje polumotora,
- generalni remont motora po sistemu kljuc u ruke,

kompletano servisiranje svih proizvođača turbina:

- zamenu dotrajalih delova originalnim,
- zamena starih turbina za remontovane,
- prodaju novih turbina iz asortimana vodećih svetskih proizvođača,

kompletan servis Bosch (Boš) pumpi:

- popravka,
- zamena,
- kompjuterizovano podešavanje,

kompletan servis visko ventilator:

- popravka,
- zamena,

I SVE TO UZ GARANCIJU!!!