Visko ventilatori

U našem servisu možete izvršiti:
        - popravku visko ventilatora. 

    Visko ventilator nema fiksne brzine (2 ili 3 ili 5) već kontinuirano promenljivi prenosni odnos sa bezbroj brzina, već prema trenutnoj potrebi motora za hladjenjem, a po osnovu promene viskoziteta posebne tečnosti u kvačilu; i nema na sebi ni jednu žicu, kabl, konektor, ... pošto radi na čisto mehaničkom principu.
    Na pitanje: ako je zaista visko onda i treba i ne treba da se okreće sa promenom broja obrtaja motora, a što se mora izmeriti - na hladnom motoru treba da proklizava i da se ventilator lako zaustavi, dok na dovoljno visokoj temperaturi ispod haube treba da kvačilo izvrši potpuni spoj i da se ventilator vrti punim brojem obrtaja bez ikakvog proklizavanja.
    Tipičan kvar visko kvačila je kada se potroši, proklizava pa se ventilator ne ukopča potpuno i motor se pregreva pri kreni-stani sporoj vožnji.
    Visko se retko kvari, gotovo se ne može pokvariti, i obično je radni vek oko 20-30 godina ili reda 500.000+ km, po pravilu.